Sázka na férové chování se vyplatí!

Možná jste také někdy slyšeli tvrzení, že slušní podnikatelé mezi velkými rybami dlouho nevydrží. Že ti největší boháči si přišli na velké peníze podvody, různými kličkami a chováním přinejmenším neetickým. Částečně to pravda být může, ale mezi lidmi v businessu se pohybuje celá řada osob, které si zakládají na férovém jednání a nikdy by se nesnížili k jakémukoliv nekalému jednání.
peníze u peněženky
Právě proto je třeba, abyste férové jednání opětovali. V businessu totiž nikdy nevíte, kdy budete potřebovat pomoc vašeho obchodního partnera. Jistě vám pomocnou ruku podá spíše tehdy, když s vámi bude mít dobré zkušenosti nebo dokonce budete díky důvěře v sebe navzájem přáteli. Jak se tedy na obchodní půdě chovat, abyste se ošidili o nepříjemné situace vzniklé Vaší hloupostí?
·         Dodržujte sliby
Velmi důležité. V byznyse mnoho obchodů funguje na bázi „podání ruky“, jakákoliv zrada by mohla obchodní přátelství výrazně narušit.
·         Vždy protější stranu vyslechněte
I kdyby Váš obchodní partner mluvil úplně z cesty, dbejte na to, abyste si jeho názor vyslechli. Až poté je vhodné sdělit Váš názor a podepřít jej argumenty.
podnikatelka na židli
·         Nelžete
Lhát se nemá. To platí nejen v běžném životě, ale také v podnikání. Nezapomeňte, že obchodní vztahy jsou založeny na důvěře, která je křehká, a jakékoliv klamavé jednání může tuto důvěru rozbít.
·         Vyjděte vstříc, pokud je to možné
Jasně, sami jistě máte plný diář. Pokud je to ovšem alespoň trochu možné a nebude vás to nic stát, udělejte protějšku malou laskavost a podřiďte se jeho požadavkům. Jednou se vám to určitě vrátí!
·         Uznejte chybu a pokuste se ji napravit
Nikdo z nás není neomylný, každý děláme chyby. Je ovšem důležité poučit se z nich a pokusit se je neopakovat. Pokud chybu uděláte, určitě je vhodné se dotčené osobě omluvit a nabídnout řešení, aby byli všichni spokojení.

Kategorie: Business