Sázka na férové chování se vyplatí!

.

Možná jste také někdy slyšeli tvrzení, že slušní podnikatelé mezi velkými rybami dlouho nevydrží. Že ti největší boháči si přišli na velké peníze podvody, různými kličkami a chováním přinejmenším neetickým. Částečně to pravda být může, ale mezi lidmi v businessu se pohybuje celá řada osob, které si zakládají na férovém jednání a nikdy by se nesnížili k jakémukoliv nekalému jednání.
peníze u peněženky
Právě proto je třeba, abyste férové jednání opětovali. V businessu totiž nikdy nevíte, kdy budete potřebovat pomoc vašeho obchodního partnera. Jistě vám pomocnou ruku podá spíše tehdy, když s vámi bude mít dobré zkušenosti nebo dokonce budete díky důvěře v sebe navzájem přáteli. Jak se tedy na obchodní půdě chovat, abyste se ošidili o nepříjemné situace vzniklé Vaší hloupostí?
·         Dodržujte sliby
Velmi důležité. V byznyse mnoho obchodů funguje na bázi „podání ruky“, jakákoliv zrada by mohla obchodní přátelství výrazně narušit.
·         Vždy protější stranu vyslechněte
I kdyby Váš obchodní partner mluvil úplně z cesty, dbejte na to, abyste si jeho názor vyslechli. Až poté je vhodné sdělit Váš názor a podepřít jej argumenty.
podnikatelka na židli
·         Nelžete
Lhát se nemá. To platí nejen v běžném životě, ale také v podnikání. Nezapomeňte, že obchodní vztahy jsou založeny na důvěře, která je křehká, a jakékoliv klamavé jednání může tuto důvěru rozbít.
·         Vyjděte vstříc, pokud je to možné
Jasně, sami jistě máte plný diář. Pokud je to ovšem alespoň trochu možné a nebude vás to nic stát, udělejte protějšku malou laskavost a podřiďte se jeho požadavkům. Jednou se vám to určitě vrátí!
·         Uznejte chybu a pokuste se ji napravit
Nikdo z nás není neomylný, každý děláme chyby. Je ovšem důležité poučit se z nich a pokusit se je neopakovat. Pokud chybu uděláte, určitě je vhodné se dotčené osobě omluvit a nabídnout řešení, aby byli všichni spokojení.

Sázka na férové chování se vyplatí!
4 (80%)1
.

Kategorie: Business