Jak na historické exponáty?

Je logické, že na běžné hladké povrchy stačí při čištění kus nějakého hadru, voda a nanejvýš tak vhodný čisticí prostředek, oděvy z různých látek se perou v tak teplé vodě a s takovými pracími prostředky, jaké doporučuje výrobce, něco jiného si žádá sklo, něco jiného keramika a ještě něco jiného… prakticky cokoliv, co se může ušpinit a následně tak vyžaduje náležitou očistu.
A víte vy, jak se čistí tapiserie? Respektive koberce, speciální textilie, případně textilie oplývající historickou hodnotou?

gobelín

Že nevíte? Že vám tam dejme tomu středověcí mistři tkalci „zapomněli přišít visačku“, takže nevíte, jaký prací prostředek doporučovali a na kolik stupňů se tu směla ohřívat voda na praní? Nebo že vám možná takové označení „někdo z onoho vašeho historicky cenného kusu za těch několik století asi ztratil“?
Nezoufejte. Vězte, že o tom, jak se perou podobné netradiční kusy, neví nic většina našich současníků, ty nejlepší hospodyňky nevyjímaje. A pokud už někdo nějaké tušení má, stejně se k tomu raději nerozhoupe. Protože kdyby se do toho pustil a něco neodhadl správně, napáchal by možná i nevratné škody.

Na podobné druhy čištění jsou tu dnes odborníci. Lidé, kteří se vyznají v tom, jak čištění tapiserií a podobných věcí probíhat má. A to ať už se jedná o výrobky staršího nebo novějšího data vzniku.
Takové čištění tradičně probíhá před zahájením restaurátorských či konzervátorských prací, respektive se provádí i samo, a oni profesionálové dokážou z podobných věcí odstranit nejeden typ nečistot. A to ne tak, že by vzali onen kus a strčili ho do automatické pračky.

tapisérie

Napřed se prozkoumá stav znečištění a posoudí jeho příčiny, pak se stanoví správná metoda a způsob následného čištění testem stálobarevnosti jednotlivých barev textilních vláken, jež se projednají s investory jednotlivých prací. A až pak dochází k realizaci uvedené práce, jež je učiněnou vědou. Protože to víte – není záhodno nic poškodit, natož zničit, a proto se vše provádí jemně, citlivě a ručně.
A výsledek pak pochopitelně stojí za to.

Kategorie: Business