Proč je skartace dokumentů – Praha svěřována externím firmám, jako například ekoskart.eu?

Není žádným tajemstvím, že úřady generují nespočet papírových dokumentů. Jistě, s nástupem internetu jich poněkud ubylo, přesto jich je stále velké množství. Je to samozřejmě proto, že se stále ještě jedná o nejspolehlivější formu, která může být jen obtížně upravena. Zvláště, když existuje v několika kopiích.

Vzhledem k tomu, že úřady často rozhodují o důležitých věcech, je nutné, aby si svá rozhodnutí dokázaly obhájit. Proto musí být tyto dokumenty skladovány i několik let pro případ, že by někdo proti danému rozhodnutí podal z nějakého důvodu stížnost, či se objevil nějaký problém.

skartované dokumenty

Avšak každý z nich má nějakou lhůtu, po jejímž uplynutí již není jeho další úschova nutná, a je možné se jej zbavit. To pomůže uvolnit archivy pro další papíry. Avšak vzhledem k tomu, že tyto často obsahují citlivé osobní údaje, není možné je zkrátka vyhodit do koše či tříděného odpadu. Musí být zničeny tak, aby tyto údaje nebylo možné přečíst. A nejběžnějším způsobem je skartace.

Jedná se o proces, při kterém jsou papíry nařezány ve skartovacím přístroji na tenké nudličky, které je těžké složit správně dohromady. Ovšem vzhledem k tomu, že se obvykle jedná o velký objem, je například skartace dokumentů – Praha, která je z tohoto pohledu nejnáročnější a produkuje nejvíce papírů, svěřována externím firmám, jako je ekoskart.eu.

spalování dokumentů

Důvodem zde není lenost pracovníků úřadu, nýbrž prostý fakt, že by je skartace takového množství lejster odvedla na dlouhou dobu od jejich obvyklé práce, což je něco, co si žádný úřad nemůže dovolit. Jistě, na malých obcích, kde tolik papírů produkováno není, je to možné, avšak právě v Praze nikoliv.

Tyto externí firmy samozřejmě zajišťují to, že ochrana osobních údajů bude zaručena, a že se svěřenými dokumenty bude naloženo přesně podle zákona. Úniku dat se zde tedy není třeba obávat. I proto jim je úřady bez obav svěřují – je to pro ně podstatně výhodnější.

Kategorie: Business