Zkratka, se kterou se potkáváme na každém kroku

Jedná se o anglickou zkratku GDPR – General Data Protection Regulation a je to Obecné nařízení, které představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů. V platnost vstoupil 25. května 2018 a další úpravy se odrazily v adaptačním zákoně, který doplnil GDPR a ten nabyl svoji účinnost 24. dubna 2019. Není to tudíž žádný nový výmysl, který bychom měli posuzovat jako byrokratický výmysl bruselských úředníků, ačkoliv to tak může vypadat. Jak je vidět, tak ten, kdo přišel do styku s osobními daty svých klientů nebo zákazníků, tak tuto povinnost ochrany měl naplňovat již dávno. Evropská Unie pouze sjednotila podmínky pro občany žijící, pracující nebo jinak se pohybující na území EU. Dále se k nim přiřadil ještě Island, Norsko, Lichtenštejnsko. Podmínky jsou pro všechny poté stejné. Také se nyní víc, než kdykoliv předtím setkáváme s dokumenty, které nás vyrozumí, že naše data se musí zpracovat a za jakým účelem.

otevřená kniha, brýle, zvýrazňovač

GDPR má svá pravidla

Zajištění větší jednotnosti pravidel je právě i jedním z cílů přijetí Obecného nařízení. Aby si zákony někdo nevykládal po svém a nemohl se žádným způsobem vymlouvat, že jim nerozumí, tak jsou poskytována všem, kterých se to týká, školení GDPR. Zde všichni získají podstatné informace, rady a postupy, jak pracovat s daty a připravit se tak na případné kontroly, které budou přirozeně při zjištění porušení připraveny s řádnou pokutou.

muž, který pracuje na počítači, v pozadí za sebou má znak EU a okolo znaky sociálních sítí atd.

Základní body pro GDPR

  • Důvod – v podstatě údaje se nezpracovávají jen tak za účelem zvědavosti, jak získat informace. Ke zpracování musí být důvod, v tomto případu to může být jakýkoliv druh smlouvy.
  • Dodržet určité zásady – mnohdy se údaje poskytují i zcela zbytečně, možná z obavy z vysokých pokut. Na školení se každý dozví, kdy je nutnost vyžádat si osobní údaje, jak docílit toho, aby byly přesné a jak dlouho je uchovávat, případně likvidovat.
  • Informovanost – nejvíce stížností ať se nám to líbí nebo ne vzniká tehdy, když lidé nejsou dostatečně informováni. Zde se to rozhodně vyplatí, jelikož každý má právo vědět, co se bude dít s jejich údaji a také má právo na výmaz a další náležitosti.
  • Bezpečnost nade vše – jak nejlépe vše zabezpečit, to se nenajde v zákonech nebo v knihách. Na školení se lze dozvědět příklady z praxe a také mnohé další rady ohledně zabezpečení, aby vše bylo v souladu se zákonem.

Kategorie: Business