Dezinsekce


Hubení Å¡kodlivého hmyzu a ostatních Å¡kodlivých Älenovců oznaÄujeme jako dezinsekci. Je to soubor opatÅ™ení, které kromÄ› přímého použití insekticidů, tj. přípravků, které zabíjejí tyto Å¡kůdce, zahrnuje také preventivní opatÅ™ení. V rámci preventivních opatÅ™ení se zaměřuje na vytváření takových podmínek v prostÅ™edí, které zabraňují urÄitému Å¡kodlivému druhu pronikat do prostÅ™edí, respektive, aby v daném prostÅ™edí nenacházel podmínky pro hnízdÄ›ní, respektive potravu, kterou ke své existenci potÅ™ebuje.

Insekticidy versus odborná firma

UplatnÄ›ní samotné prevence vÅ¡ak vÄ›tÅ¡inou nestaÄí a souÄasnÄ› s prevencí je tÅ™eba zaměřit se na niÄení Å¡kodlivého hmyzu. V tomto jarním období máme na mysli pÅ™edevším hubení mravenců. Opravdu zaruÄenou cestou, jak je zlikvidovat, je profesionální zásah odborné firmy DeraPlus, na kterou se můžete v případÄ› potÅ™eby obrátit o konzultaci zdarma. Nespoléhejte se na insekticidy z drogerie Äi dokonce různých nákupních stÅ™edisek! Nejenže ve vÄ›tÅ¡inÄ› případů nepomohou, ale velmi Äasto pÅ™inutí mravence i ostatní hmyz, aby si naÅ¡li mnohem rafinovanÄ›jší cestu, jak se do vaÅ¡eho obydlí dostat a pÅ™ežívat v nÄ›m.

Kategorie: Nezařazené