Zpoždění letů a odškodnění

Čekáte více jak tři hodiny nebo jste nestihli návazný spoj? Nebojte se domáhat svých práv a chtějte odškodnění. Existuje EU regulace 261/2004, která vám pomůže k finanční kompenzaci.
Abyste měli nárok na finanční náhradu za zpoždění letu, musíte spadat do podmínek, které jsou tyto:
Let musí spadat do regulace EC 261/2004.
Záleží na délce zpoždění letu v cílové destinaci (přílet po více jak 3 hodinách než měl být)

lidé přicházejí k letadlu antonov

Vzdálenost počáteční a cílové destinace je důležitý pro výpočet výše vašeho odškodnění.
Zpoždění bylo způsobeno okolnostmi, které mohla či nemohla letecká společnost ovlivnit.
 
Touto kombinací se následně určí, zda vzniká potenciální nárok na finanční náhradu a její výše.
Co je zpožděný let:
Délka zpoždění je rozdíl času příletu do cíle oproti původně plánovanému času příletu. Pro získání odškodnění musí být zpoždění minimálně tři hodiny.
Zpoždění letů claimcloud.cz není neřešitelný problém.

lufthansa stoupající k nebesům

Regulace EC 261/2004:
Žádat kompenzaci můžete, pokud byl váš let v rámci evropské regulace a let musel být operován alespoň jedním z těchto způsobů:
Byl uskutečněn uvnitř EU nebo členského státu (Norsko, Island, Švýcarsko).
Letecká společnost má sídlo na území Evropské unie či členského státu.
Odletová destinace je uvnitř EU nebo členského státu.
Můžou ale nastat mimořádné okolnosti, kterým nemohla letecká společnost předejít.

Přírodní katastrofa, stávka třetí strany, špatné počasí, omezení letového provozu či bezpečnostní situace. V těchto případech je letecká společnost zproštěna odškodnění zaplatit.
Kompenzace za zpožděný let:
Pokud lety nespadají pod regulaci EU nebo je neprovozuje dopravce, který má sídlo v rámci EU, je možné i zde žádat odškodnění. Tyto náhrady se ale řídí buď legislativou dané země, nebo obchodními podmínkami daného přepravce. Forma i výše kompenzace se liší a může se jednat nejen o finanční hodnotu, ale i o odškodnění ve formě leteckých mil nebo dárkových či bonusových poukázek.

Kategorie: Business