Zásuvky a vypínače

Máme-li novou elektroinstalaci v bytě či domě, event. se rozhodujeme, že staré vypínače vyměníme za novější exempláře, hledáme inspiraci, kde se dá. Pro umísťování zásuvek a vypínačů i manipulaci s nimi platí pravidla a normy, kterými je třeba se důsledně https://www.blackdogs.cz/viewtopic.php%3Fp%3D142040%26sid%3D5d86805758ea7703ad27a77a0abcd9fe řídit. Přece jen pracovat s elektroinstalací může jen elektrotechnik.barevné zásuvky
Vypínačpro domovní instalace určený pro montáž pod omítku se obvykle skládá ze tří částí: strojku, rámečku a klapky. Strojek je skrytá součástka, která plní technickou funkci vypínače. Klapka je ta část, které se dotýkáme rukou při vypínání a zapínání. Rámeček kryje přechod mezi klapkou a stěnou. Rámečky mohou být vícenásobné, to znamená, že ve společném rámečku může být namontováno až pět přístrojů. Rámečky také soustředí do jednoho celku několik vypínačů se stmívači a zásuvkami všeho druhu. Rámečky i klapky mohou být různých barev i tvarů, můžeme si vybírat. Velký výběr typů nabízí vypínače Unica na Lightpark.cz, kde lze pro elektroinstalace zakoupit vše, na co si jen vzpomenete. Obvyklým materiálem je bílý či jinak barevný termoplast. Rámečky však mohou být dřevěné, ze speciálního betonu, skla či kovu. Jako doplněk je možné nainstalovat i stmívač osvětlení. Buď tlačítkový nebo otočný, kterým můžeme regulovat intenzitu osvětlení. Existuje i tzv. soumrakový spínač, který sepne podle nastavení, když se sníží intenzita okolního světla. Tím je udržována požadovaná míra osvětlení prostoru. Pohybové čidlo zase dokáže při detekci pohybu sepnout a rozsvítit na nastavenou dobu.bílý vypínač klasika
Zásuvka slouží pro připojení elektrického spotřebiče k elektrické síti. S výjimkou prodlužovaček, rozboček atd. je přidělána napevno a je nepohyblivá. V České republice je používaná zásuvka typu E, F a C. K nim pasují i zástrčky elektrospotřebičů určených pro náš trh. V cizině se někde mohou typy zásuvek a tím pádem i zástrček lišit. Jen pro pořádek … zástrčka je ta část elektrického spotřebiče, která se strká do zásuvky. Instalaci zásuvek je třeba svěřit odborníkovi, ale můžeme si určitě vybrat design, který se nám líbí.

Kategorie: Zboží